Vol 5, No 1 (2021)

Journal For Business and Entrepreneurship

Table of Contents

Articles

Risqy Aziz Basuki, Widiastuti Widiastuti
PDF